Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Home | Forum| Tutorials|School|R&D|Contact|About
การติดตั้ง C++ Builder 5

การติดตั้ง C++ Builder 5

การติดตั้ง OpenCV 2.0

การติดตั้งโปรแกรม C++ Builder 5 จะมีลักษณะเหมือนการติดตั้งโปรแกรมทั่วๆไป หากผู้อ่านเคยชินกับการลงโปรแกรมต่างๆบนวินโดว์อยู่แล้ว รายละเอียดต่างๆที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้แทบจะไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้เขียนรายละเอียดในส่วนนี้ไว้ เพื่อให้ผู้อ่านท่านที่ไม่มีความชำนาญในการติดตั้งโปรแกรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งโปรแกรม C++ Builder 5 ขั้นตอนต่างๆได้นำเสนอเป็นรูปภาพพร้อมคำอธิบาย เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เริ่มทำการติดตั้ง: (1) คลิกขวาที่ไอคอน "NSTALL"(2) คลิกที่ "Run as administrator" สำหรับ WindowXP สามารถดับเบิ้ลคลิกได้เลย

 

2. C++ Builder Enterprise Suite Setup Launcher: (1) คลิกที่ปุ่ม "C++ Builder" เพื่อเริ่มการติดตั้ง C++ Builder

 

3. Setup: (1) รอจนกว่ากระบวนการเตรียมการติดตั้งครบ 100 %

 

4. Welcome: (1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำในการติดตั้ง และคำเตือนเกี่ยวกับ C++ Builder (2) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

5. Password Dialog: (1) ใส Serial Number (2) ใส่ Authorization Key (3) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

6. Software License Agreement: (1)รายละเอียดเกี่ยวกับสิธิการใช้งาน C++ Builder (ควรอ่านให้ละเอียด) (2) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

7. Infomation: (1) รายละเอียดและข้อแนะนำเกียว C++ Builder (ควรอ่านให้ละเอียด) (2) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

8. Setup Type: (1) เลือกแบบ Typical เพื่อติดตั้งโปรแกรมสำหรับการใช้งานทั่วไป (2) เลือกแบบ Compact เพื่อทำการติดตั้งเฉพาะส่วนที่จำเป็น การติดตั้งแบบนี้จะต้องการพื้นที่ในการติดตั้งน้อย (3) เลือกแบบ Costom เพื่อกำหนดการติดตั้งเองตามความต้องการ (4) เลือกแบบ Full เพื่อทำการติดตั้งแบบสมบูรณ์ (5)คลิกเลือกที่ Registry เพื่อทำการสร้างไฟล์ registry สำหรับการซ่อมแซมโปรแกรม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น (ลงทับแบบ repair) หรือ กำหนดการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม การใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถนี้ (6) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

9. Registry Settint Conflict: หน้าต่างนี้จะปรากฎขึ้นมาเมื่อได้มีการติดตั้ง C++ Builder เวอร์ชั่นอื่นไว้แล้วก่อนหน้านี้ (1) รายละเอียดแจ้งให้ทราบว่า registry ของระบบได้ถูกกำหนดไว้แล้วโดยโปรแกรมอื่น และหากไม่มีการอับเดทค่า การทำงานในโหมด Debug จะมีปัญหา (2) คลิกปุ่ม Yes เพื่ออับเดทค่า registry

 

10.Choose Office Component Configuration: (1) เลือกเวอร์ชั่นของ Microsoft Office ที่ได้ทำการติดตั้ง หรือมีแผนจะติดตั้งในอนาคต เพื่อใช้ C++ Builder ทำการกำหนดการทำงานของ Microsoft Office Controls ได้อย่างถูกต้อง ในที่นี้มีให้เลือกเฉพาะ Office 2000 และ Office 97 ในที่นี้ให้เลือก Office 2000 (สามารถทำงานได้กับเวอร์ชั่นที่สูงกว่า เช่น Office 2007 หรือ Office 2010) (2) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

11. Select File Associations: (1) คลิกเลือกหากต้องการให้ C++ Builder เปิดไฟล์นามสกุล .cpp โดยอัตโนมัติ (เมื่อไฟล์ .cpp ถูกดับเบิ้ลคลิก จะเป็นการเปิดไฟล์ด้วย C++ Builder) (2) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

12. External Install Oprions: (1) คลิกเลือกหากต้องการลงโปรแกรมอื่นเพิ่มเติม ในการใช้งานขั้นพื้นฐานโปรแกรมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องลงเพิ่ม (2) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

13. Remote Dataset License Agreement: (1) รายละเอียดและสิทธิการใช้ Software (ควรอ่านอย่างละเอียด) (2) หากยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดให้คลิกปุ่ม Agree เพื่อดำเนินการต่อ

 

14. Select Component Directories: (1) หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งให้คลิกปุ่ม Browse.. และเลือกตำแหน่งสำหรับการติดตั้งตามความต้องการ (2)สามารถกำหนดตำแหน่งการติดตั้งโดยการพิมพ์ตำแหน่ง (พาร์ธ) ที่ต้องการลงไปที่ Editbox ได้โดยตรง (ไม่แนะนำให้เปลี่ยน) (3) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

15. Select Program Folder: (1) ตั้งชื่อโฟลเดอร์ของโปรแกรม ที่จะให้แสดงที่เมนูของโปรแกรมไฟล์ (Start -> All Programs) (2)หากมีโฟลเดอร์ที่ต้องการอยู่ในช่องด้านล่างสามารถคลิกเลือกได้เลย (3) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

16.Start Copying Files: (1) แสดงรายละเอียดของการติดตั้ง (2) คลิกปุ่ม Install เพื่อเริ่มการติดตั้งโปรแกรม

 

17. Copying Program Files: (1) รอจนการติดคฃตั้งครบ 100%

 

18. View Read Me: (1) คลิกเลือกเพื่อทำการเปิดไฟล์ที่มีรายละเอียดของโปรแกรม รายละเอียดในไฟล์นี้มีประโยช์อย่างมากสำหรับการใช้งานโปรแกรม C++ Builder (2) คลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ

 

19. README: (1) รายละเอียดของโปรแกรม

 

20. Setup Complete: (1) คลิกเลือก "Yes, I want to restart my computer now" เพื่อทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ หากไม่มีการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมจะทำงานได้ไม่สมบูรณ์ (หากมีโปรแกรมอื่นเปิดใช้งานอยู่ ควรทำการ Save ก่อน) (2) คลิกปุ่ม Finish เพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

 

หลังจากเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ โปรแกรม C++ Builder จะพร้อมสำหรับการถูกใช้งานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ตามความต้องการของตัวคุณ

 

Home|Forum|Tutorials|School|R&D|Contact|About
 


Copyright © 2010 by ShadowWares
Last Update: June 2, 2010 12:05 PM